Gebeden & gedichtjes: 'Handje, God?'

Een gebedenstandaard, met gebedsteksten om met kinderen te gebruiken. Voor als je verdrietig bent of juist vrolijk, mopperig of goed gehumeurd.

Gebed in de regen

God, ik kan er bijna niet meer tegen,
wat een wind en wat een vieze regen!
Druppels op mijn hoofd en druppels op mijn jas,
druppels op het fietspad in een grote diepe plas.
Ik zucht, ik mopper, ik kijk piekerend omhoog:
Lieve God, het wordt toch wel weer droog?

Kleurbijbel

Iedereen die Bijbelverhalen vertelt of ernaar luistert, geeft op zijn eigen manier kleur aan de verhalen. Met dit boek doen kinderen dat hee...