Wereld zonder tranen


Al zolang er mensen zijn, vertellen ze elkaar verhalen. Als ze iets te vieren hebben en als ze verdrietig zijn. Als ze zich verbazen en als ze iets willen uitleggen. Mensen vertellen verhalen over zichzelf en over anderen; over alledaagse dingen en over wat niemand ooit gezien heeft. Dit boek biedt een kennismaking met de rijke traditie van levensbeschouwelijke verhalen uit hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme.

Wereld zonder tranen bevat hervertellingen van bronverhalen, voorbeelden van latere verteltradities en verhalen bij religieuze feesten. Ze zijn naverteld voor kinderen vanaf 8 jaar.
Illustraties: Mariëlla van de Beek

Kleurbijbel

Iedereen die Bijbelverhalen vertelt of ernaar luistert, geeft op zijn eigen manier kleur aan de verhalen. Met dit boek doen kinderen dat hee...